Научно истражување чии резултати се објавени во стручниот магазин Лансет Медисин џурнал, наведуваат статистика за најсмртоносни болести и тоа две години наназад, па се до научно втемелени предвидувања дури до 2040 година.

Земени се предвид  250 причини за смрт во 195 држави и територии и тенденција на раст на фатален исход покажуваат одделни заболувања додека научниците сметаат дека „топ трите“ уште долго нема да се менуваат.

1. Коронарна болест;
2. Инфаркт;
3. Респираторни инфекции;
4. Хронична опструктивна пулмонална болест;
5. Хронични болести на бубрезите;
6. Алцхајмерова болест;
7. Дијабетес;
8. Повредни на патување (патни и поморски несреќи);
9. Рак на белите дробови;
10. Дијареални заболувања;
11. Самоповредување;
12. ХИВ / СИДА;
13. Рак на црниот дроб;
14. Холестерол;
15. Карцином на ректумот;
16. Туберкулоза;
17. Вродени дефекти;
18. Предвремено породување;
19. Рак на дојка;