Редакција:

Димитар Грумар
Дарко Јаневски
Марко Петревски

За Денешен пишуваат:

Љупчо Цветановски
Коле Манев
Воислав Зафировски
Блаже Миневски
Страшо Ангеловски
Мартина Антиќ

Издавач:

ЕМ МЕДИА ДООЕЛ
ул. „Мирче Оровчанец“ бр.25/1, кат 4/9
1000 Скопје – Центар, Република Македонија