Категорија: Историја

НА ДЕНЕШЕН ДЕН: Во Моравија починал македонскиот и сесловенски учител Методиј Солунски, постариот брат на Кирил

АЧКОСКА: 19 април 1903 – битката со седум обрачи или најголемата битка пред Илинден!

СПОМЕНИК НА БАЛ ТЕПЕ: Рунираното Тетовско Кале без полза од тоа што е под државна заштита

ОД МИНАТОТО ВО ТИКВЕШКО: Атанас од Дабниште го спасил Ататурк, за што од Таткото на Турција за подарок добил и пушка „винчестер“

НА ДЕНЕШЕН ДЕН: Пред 148 години од Солун во Велес пристигнал првиот воз, а денес во Македонија возот стигнува само до Гевгелија

НА ДЕНЕШЕН ДЕН: Роден е Круме Кепески, авторот на правата „Македонска граматика“

НА ДЕНЕШЕН ДЕН: Тоа се херои, рекол Нијази-бег и наредил почесен плотун над мртвите тела на комитите и војводата Методија Патчев

АЧКОСКА ЗА ЕДЕН ИЗВЕШТАЈ ДО БЕРЛИН ОД 1943: Македонците се борат да се ослободат од Бугарите, како што до 1941 се бореа против Србите!

УНИВЕРЗАЛНА ИСТОРИЈА ОД 1800 Г.: Македонскиот јазик на античките монети апсолутно се разлика од дијалектите во Елада

Грчкиот антички историчар Павсанија и неговите докази дека Македонците не се Грци, напротив…!