Категорија: Историја

На денешен ден: Во 1943 г. на пат за Солун, Егејска Македонија, загинал Лазо Трповски, македонски револуционер

ШТО ПИШУВА ВО ЕДЕН НЕКРОЛОГ ЗА ЈАНЕ САНДАНСКИ: Вие, војници за слободата на македонскиот народ…

На денешен ден: Во 1915 г. бил убиен Јане Сандански во близина на Роженскиот манастир

На денешен ден: Во 1873 г. од Солун во Велес пристигнал првиот воз

На денешен ден: Во 1993 г. Република Македонија била примена за 181 полноправна членка на ОН

НА ДЕНЕШЕН ДЕН: Во 1953 г. во Белград умрел Димитар Влахов, македонски револуционер, политичар и публицист

НА ДЕНЕШЕН ДЕН: Во 885г. починал словенскиот просветител св. Методиј, постариот брат на св. Кирил, со кого ја составил глаголицата

НА ДЕНЕШЕН ДЕН: Во 1987г. во Скопје умрела Калипсо Налча, прва жена – професионална артистка во Македонија

Александар Македонски два милениума живее меѓу Македонците

На денешен ден: Во 1968 г. во Мемфис, САД, бил убиен Мартин Лутер Кинг, борец за граѓански права и за мир