Д-р Андон ЧИБИШЕВ

Во последната препорака за непречено одржување на наставата која ја донесе Владата на Репулика Македонија се предвидува наставата да се одржува со физичко присуство и ако има дојава за поставени експлозивни направи наставата да продолжи додека надлежните служби вршат проверка дали дојавата е лажна или не дај Боже е вистинита.

Значи, не сум слушнал досега понесериозна, понепрофесионална, похазардерска и поопасна одлука во која се инволвирани нашите деца и внуци.

Ало непрокопсани, ова е играње ,,руски рулет,, со учениците и наставниците.

Драги Боже, чувај не од овие неспособни, некадарни и дезориенирани губитници.