Девизните резерви на крајот на мај годинава изнесувале 4.293,6 милиони евра, соопшти Народна банка.

Најголем дел од девизните резерви се пласирани во хартии од вредност (60,1%), по што следуваат валутите и депозитите (28,7%) и монетарното злато (11,2%).