Овој вахабист, кој живее во Блоа, Франција, ги минува улиците на магаре, бидејќи мисли дека возењето автомобил не е Халал (дозволено).
Фотографијата брзо се прошири на социјалните мрежи.

Шеријатските закони се некомпатибилни со западните вредности.

Според шеријатските закони:
– Не постои слобода на вероисповед или слобода на говорот.
– Не постои еднаквост меѓу луѓето (немуслиманите не се еднакви со муслиманите).
– Не постојат еднакви права за мажите и жените.
– Не постои демократија или поделба меѓу религијата и државната политика.
Со Шеријатот се дозволени: детскиот брак, принуден брак, деца невести, полигамија, убиства за чест, обезглавување и каменување.