Во светот од почетокот на годината до крајот на јули патувале 700 милиони туристи или 43 отсто повеќе од истиот период во 2022 година, тоа е 85 отсто од туристите од 2019 година, а до крајот на 2023 година тој број може да се зголеми на околу 95 отсто, се новите податоци и прогноза на Светската туристичка организација.

Пренесувајќи ги податоците од новото издание на својот светски барометар, организацијата истакнува дека помеѓу јануари и јули 2023 година Блискиот Исток, Африка и Европа се најблиску до 2019 година во однос на бројот на меѓународни пристигнувања туристи.

Истовремено, сметаат дека е важно туристичката побарувачка да не се намалува, туку да се зголемува и, според процената на UNWTO, да покаже одржливо закрепнување.

За јули, UNWTO нагласува дека од крајот на пандемијата, тој е најпрометниот туристички месец во светот со 145 милиони меѓународни патници, што покажува дека туризмот силно закрепнува во сите делови на светот, но и се приспособува на новите околности и побарувачката.

Новото издание на светскиот барометар на UNWTO открива дека единствениот регион во светот кој за седум месеци од 2023 година го надминал резултатот од 2019 година е Блискиот Исток, со 20 отсто повеќе меѓународни туристички пристигнувања, а потоа следуваат Африка и Европа со 92 и 91 отсто.

За седум месеци од 2023 година, Северна и Јужна Америка достигнаа 87 отсто од туристичките пристигнувања од 2019 година, а за Азија и Пацификот, UNWTO вели дека, според достапните податоци, закрепнувањето на туризмот исто така се забрзало на околу 60 отсто од нивото на пристигнувањето на странски туристи пред пандемијата.

Врз основа на податоците и информациите од пазарот UNWTO предвидува дека до крајот на 2023 година меѓународниот туризам би можел да достигне 95 отсто од нивото на меѓународни туристички пристигнувања пред пандемијата.

„Изгледите за последниот квартал од оваа година укажуваат на континуирано закрепнување, но со поумерено темпо по шпицот на летната сезона. Се очекува повторното отворање на Кина и другите азиски пазари и дестинации да продолжи да го поттикнува патувањето“, се вели UNWTO.