Ова е големината на еден од камените блокови користени за изградба на Големата пирамида во Египет.

Има вкупно 2.500.000 блокови, поточно за 20 години морале да ги извадат, да ги издлабат, да ги транспортираат на илјадници километри, да ја преминат реката со нив, да го кренат и да го постават блокот, на секои 9 секунди, 24 часа без прекин.

За да се стигне до врвот, мора да има пат од 3 километри околу пирамидата за да се премине 150 метри височина на најстрмниот дел.

Денешните инженери откриваат дека тоа е невозможно дури и со најсовремена опрема и методи.

Нема сомнеж дека во далечното минато се користеле огромни и напредни инженерски работи. Градбата е стара околу 5000 години.