Алвата можете да ја купите во Веро. И ништо чудно, доколку и нашата може да го носи истиот назив. Ама не може. А, патем, ние имаме уште и некоја великостручна комисија која преговара со Грците за користење на теринот „македонски/а/о на производите.

Инаку, на „Македонската алва“ стои дека е произведена во Тесалоники, Грција. Колку да се знае кој има монопол на зборот „македонски/а/о!