Без коментар, фотографијата се кажува – знамиња на НАТО, САД и ДУИ, албанското национално знаме кое е и знаме на Република Албанија и… И толку, македонското го нема.