Коце ТРАЈАНОВСКИ

Петре несакав да коментирам но кога прочитав дека кажувате дека линиската фонтана била неквалитетно направена ќе ви одговорам:

Фонтаната е квалитетно направена и ги има сите одобренија од надзорните органи. Се обидуваш да ја префрлиш вината на друг.

– никаде во светот по линиски фонтани не се движат тешки возила