Отец Клаудиј Мелеан ја објаснува приказната за Црвенкапа од христијанскиот аспект.