Ознака: шишков

НА ДЕНЕШЕН ДЕН: Во Егејска Македонија е роден артистот Ристо Шишков, кој во Идризово беше затворен за македонски национализам

НА ДЕНЕШЕН ДЕН: По излегувањето од затвор почина истакнатиот артист Ристо Шишков, кој беше осуден за македонски национализам

НА ДЕНЕШЕН ДЕН: Во Егејска Македонија е роден артистот Ристо Шишков, а во Идризово беше затворен за македонски патриотизам

НА ДЕНЕШЕН ДЕН: Почина големиот македонски артист Ристо Шишков, прогонет од родната Егејска Македонија, а кодошен и затворан во Вардарска

НА ДЕНЕШЕН ДЕН: По излегувањето од затвор почина истакнатиот артист Ристо Шишков, накодошен и осуден за македонски национализам

НА ДЕНЕШЕН ДЕН: По излегувањето од затвор почина истакнатиот артист Ристо Шишков, кој беше осуден за македонски национализам