Девојче кое патуваше со автомобил беше изненадено кога покрај патот здогледа голема мечка, но уште повеќе беше одушевено од нејзината реакција на поздравот од девојчето.

Девојчето извади рака од прозорецот на автомобилот и ѝ мавна со раката на мечката, а таа на ист начин и отпоздрави.

Погледнете ги одушевеното девојче и „љубезната“ мечка на видеото.