Ајде госпожа инистерка што зборува – зборува. Ама што има такви што седат и ја слушаат? Но, чујте ја и вие! Чујте, ја чујте ја!