Во последните десет години, Македонија е сведок на значителен одлив на медицински кадар. Според информации од Македонското лекарско друштво, за една деценија, земјата си ги загубила околу 2.000 лекари. Оваа бројка го илустрира сериозниот проблем со кој се соочува здравствениот систем во Македонија, каде од вкупно 7.400 членови на Здружението на лекари, им останале само 5.400, објавува ТВ 21.

Овој тренд има длабоки импликации на квалитетот на здравствената заштита во земјата, како и на целокупното општество, бидејќи губењето на искусен медицински персонал може сериозно да го наруши функционирањето на здравствениот систем.
реклама

„Да видат со што се справуваме секојдневно колку малку персонал имаме и со сите тие услови и тој персонал граѓаните се услужени и сите се задоволени, меѓутоа проблемот е што ние повеќе не можеме да издржиме“, вели Илијана Донова.

Експертите укажуваат на низа фактори кои придонесуваат за оваа криза – недостиг од современа опрема, ниски плати, работно оптоварување и ограничени можности за професионален развој.
реклама

Оваа тенденција не само што ја ослабува здравствената заштита, туку и го зголемува товарот на преостанатиот медицински персонал. Освен тоа, земјата ги губи значителните инвестиции направени во образованието на овие професионалци.

„Да не си ја менуваме професијата. Тука бевме во посебно оваа болница, за короната, не е короната само, секојдневно има преголем број на пациенти кои се услужени. Ние сме максимално исцрпени, бараме да ни се подобрат условите. Бараме покачување на платите, бараме да ни излезете во пресрет само за доброто на граѓаните“, вели Илијана Донова.
реклама

Алармантни се и бројките објавени од професорот Горан Димитров, претседател на Македонското лекарско друштво. Тој алармираше дека кај нив пред една деценија имало 7.400 лекари, а денес само 5.400.

За да се справи со оваа криза, експертите предлагаат мерки како зголемување на инвестициите во здравствениот сектор, подобрување на условите за работа, и создавање на стимулативна средина за медицинскиот кадар.

Додека борбата за задржување на квалификуван медицински персонал продолжува, едно е јасно: Македонија мора да преземе конкретни чекори за да го заштити својот најценет ресурс – луѓето кои се грижат за здравјето на нацијата.