Д-р Звездана Георгиева

Која е тајната на духовното лечење на кармичните заболувања на страдањата?

Многу луѓе, кога нe им оди во животот, во бизнисот или личните односи, живеат во бедни услови, ненадејно се разболеле, имаaт лоши односи со родителите и слично, сметаат дека се жртви на магија или едноставно имаат лоша среќа. Но тоа не е така. Станува збор за тоа дека тие луѓе во некој од претходните животи, ги нарушиле духовните закони. Тоа нарушување се запишува на клеточно ниво и тоа се пренесува во следниот живот. Човек се чуди зошто во овој живот не му оди бизнисот или му се случуваат болести, но сето тоа е запишано, тоа е нешто што се носи од претходниот живот. Поради тоа, човек треба да знае дека ако живее денес, со зло или со добро, всушност си ја запишува својата судбина за во иднина. Затоа јасновидец може да го види времето кога се јавила една болест или кога презел, кога направил нешто што потоа негативно ќе му се одрази во животот. Таа информација е многу важна и јас ја добивам со помош на мојата дарба – јасновидство за секој човек.

Ние сме тука на земјата, денес и сега, за да ги лекуваме своите кармични заболувања, да ги исчистиме кармичните казни од претходните животи, за да може нашата карма за следниот живот да биде почиста. Кармата е сложен механизам, преку кој вселената или Бог ја поддржуваат рамнотежата, како на Земјата, така и во астралот. Тој механизам се потчинува на строги вселенски или божји закони. Кармата може да биде страдање кое не било излекувано во рамките на еден живот во кој се случило. На пример, ако една жена со години не може да има дете, а нема никакви медицински причини за тоа, нема причини кои медицината може да ги открие, во тој момент човек треба да ја провери инфорацијата од претходните животи – каде и кога таа нарушила некој вселенски или духовен закон. На пример, родила дете за кое не сакала да се грижи и го отфрлила. Во такви случаи, Бог и дава шанса да посвои дете, да ја поправи грешката од порано, па потоа не само што ќе добие посвоено дете, туку може да остане и самата бремена. Или на пример, родител и дете се однесуваат меѓу себе како да се непријатели. Причина за тоа е што тие во претходните животи биле луѓе на две различни страни, биле вистински непријатели, а сега Бог им дава шанса тоа да го поправат, да најдат заеднички јазик. Ако не успеат во тоа, нивното разминување ќе биде засекогаш. Уште Исус има кажано дека што ќе посееш, тоа ќе пожнееш.

Всушност, секој човек доаѓа на овој свет со своите кармични болести, кармични лекции, кармична љубов. Тоа значи дека раната од претходните страдања останува во аурата на човек, односно во неговото ментално тело и во мисловната мрежа. Точно тој негативен енергетски механизам во човекот треба да се исчисти, да се трансформира енергијата на седумте енергетски тела на аурата на човекот. Промена во животот на човекот, доаѓа со промена на негативната енергија која тој ја носи со себе, која му била запишана поради лоши настани од претходните животи, во позитивна. Тоа може да се стори со духовните техники на медитација и визуелизација.

Тука е работата на психологот да му помогне на човекот да ги промени записите од негативните настани кои се случиле во неговиот живот во позитивни. И исто така, тука е многу важно енергетското чистење на аурата на човекот и седумте чакри од негативниот енергетски набој создаден од негативни настани во животот. Доколку не се исчистат. тие и натаму ќе продложат да го блокираат неговиот личен живот почнувајќи од работата, за на крај да заврши со проблеми во неговото здравје до степен кога медицината нема да може да му помогне. Точно тука е улогата на чистењето на негативната енергија, нешто што може да го прави човек кој има таква дарба.

Следниот момент на лечење во нашиот живот е кога човек треба да ја научи својата кармична лекција и да се ослоби од својата лоша карма, а понекогаш и од кармични проклетства. Кога ќе се започне лечење на енергетско ниво и чистење на кармичните проклетства од претходните животи кои човекот го пренел во сегашниот живот, може да се каже дека тоа е етапа на лечење на тешките болести. Тој систем е наречен „дијагностика на кармата“, кога ние лекувајќи ја душата, го лекуваме телото, но и ја менуваме судбината, односно животот.

Кармичната лекција е всушност трансформирање на страдањата. Тоа се сите видови психични тормозења кои еден човек ги преживеал, на пример, жена која била малтерирана од сопругот. Таа треба да излезе од улогата на жртва и тука е улогата на психологот. Негативната енергија што таа со себе ја носи е всушност кармичната лекција пто таа треба да ја научи. Тие лекции ни ги запишуваат првите негативни енергетски отпечатоци кои ги носиме со себе до смртта и тоа треба да се промени со чистење на негативната енергија и со промена на негативната мисла. Токму затоа прво треба да бидат обработени тие негативни енергетски отпечатоци од психолог и да бидат исчистени, што е веќе работа на човек со дарба. Ако тоа не се промени, на крај може да резултира и со тешка болест. Секој човек си ја носи својата енергетска матрица и таа никогаш не се совпаѓа со матрицата на друг човек. Затоа чистењето на негативната енергија е строго иднивидуално и на истиот начин лечењето е строго индивидуално. Секој проблем и болест можат да водат корени од минатите раѓања. И точно поради таа причина човек не го наоѓа својата лечење од медицината на физичко ниво. И секој проблем и болест можат да бидат решени само кога јасновидец може да види во претходните животи кога започнала да се развива болеста или кога точно се јавил проблемот кај еден човек.

Ете зошто сите тешки кармични заболувања кои медицната не успева да ги реши до крај, на клеточно ниво во овој живот се носат како енеретска информација од претходниот живот. Затоа, денес, во 21 век вистннското лечење е енергетско лечење и енергетското исчитување на сите тие негативни енергетски отпечатоци кои останале во клетките и во неергетските тела од нашите негативни мисли и емоции и кои фактички не водат до болест.

(авторката е доктор по психологија, јасновидец, биоенегретичар; консултации на телефон 075 688 588)