Дарко ЈАНЕВСКИ

Базилка со мозаик на подиумот, но оставено е да го покрие трева за да не се оштетува

Гредата со натписот „Македонијарх“ кој предизвикува дилема околу значењето

Влез до кој се доаѓа од базиликата. Влезот води директно во внатрешноста на едно брдо

Натпис на левата страна од влезот

По десетина метри, влезот, очигледно со човечка рака, е блокиран така што до половина е издигнат ѕид, а другата половина е затрупана со камења. Јасно е дека внатрешноста крие гробница на некој големец, но досега Македонија не пројавила интерес да истражува понатаму, иако во времето на Груевски постоеше ентузијазам во таа насока. Инаку, ова е дел од Пеонските гробишта, за кои и самиот Паско Кузман, своевремено на МТВ, рече дека можеби го кријат гробот на Александар

Ѕид од базиликата и кучето чувар

Непрегледни пространства со антички гробишта и градби кои чекаат да бидат истражени

Кога не се срамевме од македонското знаме

 

 

Височинка за која се претпоставува дека е вештачка и дека крие гробница на некој големец од античко време

Кученцето и сонцето