Димитар АПАСИЕВ

Министре и професоре ТУПАНЧЕВСКИ.

Не е во ред да ја пикате главата во песок и да не гледате она што сите го гледаат.

Должите одговори на јавноста – по кој закон, припадник на затворска полиција смее да легитимира учесник на јавен собир?

И дали ќе преземете нешто против овие битанги и силеџии, кои еве ви ги даваме со име и презиме?