Во Босна и Херцеговина во првите шест месеци од годинава се родени помалку бебиња отколку во истиот период минатата година, а има поголем број починати. Истовремено, има помалку склучени бракови, а повеќе разводи.

Агенцијата за статистика на БиХ објави дека во тој период се регистрирани 12.762 живородени деца што во однос на истиот период лани претставува пад за 2,17 отсто. Починати се 19.428 лица, што покажува пораст за 4,23 отсто.

За време на првите шест месеци во БиХ се склучени 7.551 брак, што е помалку за 6,52 отсто во споредба со истиот период лани, додека 1.140 бракови се разведени, 5,36 отсто повеќе отколку во првото полугодие минатата година.