„Гнасна лага!
Јас бев пратеник од 2014 до 2016 година.
Немаше никакви условувања а најмалку за гласање за промена на името.
Срамота!“

Ова е реакцијата на д-р Андон Чибишев по тврдењата на Нола Исмаиловска и Даниела Рангелова дека за да станат пратенички биле условени со согласност да гласаат за промена на името на Македонија.