Редакцијата на порталот Денешен на сите свои читатели, на сите Македонци и сите граѓани во Република Македонија и ширум светот им го честита 23 Октомври, Денот на македонската револуционерна борба.

Овој датум е еден од најсветите во историјата на Македонија. За многу години!