Три години гледавме како пред очи ни ја силуваат татковината и ништо не превзедовме. И ние сме соучесници.