Откако слушнале какво злосторство на образованието во Македонија му подготвува Царовска, Македонците во Финска се обратиле до тамошните образовани власти. Добиле одговор и тој одговор, преку реакција, го споделуваат и со јавноста во Македонија. Еве го одговорот на финските власти за предметот историја и реакцијата на Македонско-финското здружение: