Станари во една зграда во Детелинара, Нови Сад, смислиле како да го изнесат мебелот на најбрз и најлесен начин.
Да не се влече, носи, гине, туку вака брзо и без мака! Ваков вид на селидба не е чест, но идејата е одлична… Или скалите се толку тесни…