Нови „Бомби“ се објавени на интернет пред неколку часа. Првично, на руската социјална мрежа VK.com, од корисник под псевдоним „Илија Громовник“. Станува збор за четири телефонски разговори насловени како: „Оливер и Гордана координација пред медиуми“, „Кочо и Саше го пљачкаат ЕЛЕМ“, „Фрчко и Алберт Муслиу лажираат ЛУСТРАЦИЈА“, и „БЦ и Дамјан Манчевски со грчката фирма“.