Ова е тој член:

Непостапување според здравствените прописи за време на епидемија

Член 206

(1) Тој што за време на епидемија на некоја опасна заразна болест не постапи според прописите или наредбите со кои се определуваат мерки за нејзиното сузбивање или спречување, ќе се казни со парична казна или со затвор до една година.

(2) Ако делото од овој член го стори правно лице, ќе се казни со парична казна.

Инаку, мерките се забрана за групно собирање и задолжително носење маска кога си со други лица. Тие мерки се донесени со акт на Владата потпишан од типот во средина, тој со маската, кој ги собира и организира луѓето и им дели нешто.

Е, види и што пишува на флаерите што ги дели типот во средина. Тоа се мерките на Владата, види ја првата:

Ги има и во Службен весник. И вели: Да ги почитуваме без исклучок!