Ознака за реката Пчиња во близина на селото Доброшане, кумановско.

Ниту ја напишале на бугарски, треба вака: Пчиня!

Ниту ја напишала на руски, треба вака: Пчинья!

Ни ја напишале на македонски, треба вака: Пчиња!