Според календарот на МПЦ (Јулијанскиот календар) денеска е 6 март.

Денеска е Св. 42 маченици во Амореја.

Во деветтиот век, за време на византискиот цар Теофил, Сарацените го нападнаа и освоија градот Амореја, во Мала Азија. Заробија многу луѓе, меѓу кои и овие 42 војсководци.

Нив ги држеа в затвор седум години, а за тоа време многупати се обидуваа да ги натераат да се одречат од Христос и да го признаат мухамеданството. Заради нивната истрајност во верата, тие најпосле беа погубени.

ОД КАТОЛИЧКИОТ КАЛЕНДАР: Денеска е Св. Јосип.

Според Светото писмо Свети Јосип бил праведен, а тоа значело целосно придржување до Божјите заповеди. Поради праведноста Господ му го доверил својот син Исус да се грижи за него. Покрај својот небесен татко, единствено Исус го нарекувал Јосип „татко”. Поради големата праведност Господ на свети Јосип му ја доверил Девица Марија која била избрана да биде мајка на Божјиот син.