Странски инвестиции во 2020 година:

1.Србија – 3,4 милијарди долари
2.Хрватска – 1,3 милијарди долари
3. Албанија – 1,1, милијарди долари
4. Црна Гора – 529 милијарди долари
5. БиХ – 371 милијарди долари
6. Македонија – 274 милијарди долари