Имаме сериозна одговорност кон граѓаните да го довршиме решавањето на важните прашања за нашата држава, како интеграцијата во НАТО и ЕУ. И да ги дореализираме економските политики кои веќе даваат реални резултати.

Ова е полноќното обраќање преку Фејсбук на Костадин Коста Костадинов, пратеник и портпарол на СДСМ.

И сега мирно може да спиеме. Добра ноќ.