Тестирани на еден милион жители

(бројките за државите, како Исланд или териториите кои имаат помалку од еден милион жители, ја покажуваат бројката на тестови кои би биле изведени кога таа држава или територија би имала еден милион жители. На пример, Исланд има тестирано 23 640 лица од 400 000 жители, а кога би имал милион жители бројот на тестирани би бил како во табелата – 69 276 лица)

1 Исланд 69276

2 Луксембург 34 287

3 Лихтенштајн 23 605

4 Малта 21 795

5 Норвешка 19 528

6 Швајцарија 17 729

7 Сан Марино 17 270

8 Естонија 14 392

9 Словенија 13 040

10 Австрија 11 562

11 Латвија 10 275

12 Германија 10 962

13 Италија 10 252

14 Гренланд 9000

15 Кипар 7825

16 Литванија 7 852

17 Шпанија 7 593

18 Португалија 7 592

19 Данска 7055

20 Чешка 6926

21 Ирска 6119

22 Белгија 5424

23 Финска 5234

24 Холандија 4 401

25 Русија 4 379

26 Шведска 3 654

27 Франција 3 436

28 Белорусија 3 386

29 Британија 2 698

30 Словачка 2497

31 Хрватска 2395

32 Македонија 2 362

33 Унгарија 2 011

34 Полска 1 926

35 Романија 1 876

36 Турција 1 680

37 БиХ 1 431

38 Албанија 781

39 Србија 733

40 Украина 115

41 Бугарија 81

42 Молдавија 42

Податоците се собрани од сајтот https://www.worldometers.info/coronavirus/кој на дневна основа ги ажурира вкупните податоци за заразени од корона вирусот во светот, починати, заразени и починати на еден милион жители итн. Податоците понекогаш имаат мали непрецизности кои не ја менуваат општата слика. Податоците се собираат врз основа на емитуваните податаци од државите.