Како што можете да видите, најзагадените подрачја се означени со најтемна боја, а зелената, како и обично, означува земји без загаденост, односно загаденост во рамки на дозволените граници. Забележувате, Македонија е покриена со најтемната боја која означува највисока загаденост.