Градоначалникот на Општина Струга Рамис Мерко, за време на рамазанските пости забранил во седитштето на општинската администрација да се внесува храна и пијалоци и да се пуши.

Во наредбата што е истакната и упатена до сите вработени во општинската администрација гласи:

„Се забранува носење храна, пијалоци и пушење по канцеларии за време на рамазанските пости“.

Наредбата е објавена на македонски и албански јазик.