Од над 17.000 невладини организации регистрирани во Северна Македонија, првите два културни клуба, со кои Скопје се зафати, беа бугарски, изјави министерот за надворешни работи Николај Милков за телевизијата „Бугарија он ер“.

„Судбината на куќата на Димитар Талев во Прилеп е работа поврзана со нашето културно-историско наследство. Ние како МНР сме подготвени да го поддржиме Министерството за култура бидејќи тоа е носител вклучен во ова наследство“, рече Милков.

„Но, прво мора да има редовен државен буџет. Немаме законска или друга причина да правиме ваков трошок“, појасни министерот.

„Треба да се види дали е можно да се купи куќата бидејќи покрај декларираниот сопственик има и косопственик во Австралија и не знаеме дали е подготвен да ја продаде. Цената на имотот е и аналитичко прашање поврзано со пазарот за недвижнини во Прилеп. Најважно е да се одлучи како куќата може да се користи во иднина. Може ли таму да има културни активности, бидејќи веќе имаме негативно искуство“, објасни министерот.

„По формирањето на парламентот, законската регулатива за надминување на сегашните пречки за македонските Бугари да добијат бугарско државјанство би можела сеопфатно да се разгледа“, додаде Милков.