На 6 јуни 1951 година на иницијатива на Македонци повратници од странство, личности од културниот и општествениот живот, во и надвор од Република Македонија, како здружение на граѓани ја регистрираа Матицата на иселениците од Македонија.

Македонската матица е формирана на Основачкото собрание одржано во Скопје за да развива блиски врски со македонските иселеници во странство, да ги запознава со животот во татковината, да ја запознава домашната јавност со работата и животот на македонското иселеништво.

Органи на Матицата на иселениците на Македонија се Собрание, Извршен одбор и претседател. Матицата го издава и своето гласило – месечно списание „Македонија“, со статии на македонски и на англиски јазик.

Матицата на иселениците е формирана со цел да биде мост меѓу татковината и иселеништвото, односно меѓу Република Македонија и македонската дијаспора.

Македонската дијаспора ја сочинуваат Македонците кои живеат надвор од границите на Република Македонија.

Првите иселувања на Македонците почнале кон крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, поради политички и економски причини. По неуспешните востанија за ослободување на татковината во почетокот на 20-тиот век, многу Македонци почнале да се иселуваат од родните огништа поради разни притисоци. Најчесто иселувањето било во прекуоеканските земји.

Значително иселување на Македонците имаше и по Грчката граѓанска војна, по која од Егејска Македонија беа протерани голем број Македонци (се претпоставува околу 100.000), кои заминаа во источните европски држави.

Вториот бран на иселување на Македонците се случил во 1980-те и 1990-тите години поради економски причини.

Извештајот од 1964 година наведува број од 580.000 македонски иселеници. Главен застапник на македонската дијаспора ширум светот е меѓународната организација Обединета македонска дијаспора со седиште во Вашингтон во САД.

(Подготвил: Д. Г.)