Холандија се соочува со масовни демонстрации на земјоделците, затоа што Владата сака да го ограничи сточниот фонд бидејќи животните од фармите биле одоговорни за озонската дупка над земјините полови.
За таа цел, холандската Влада испрати дури и оклопни возила, што изгледа прилично невообичаено.