Александар НИКОЛОСКИ:

Математички приказ на бесчувствителноста и забеганоста на Заев. Преку човечки животи во гола борба за власт. Арам да му е!