8 јуни 2019

Според календарот на МПЦ (Јулијанскиот календар) денеска е 26 мај.

Денеска е Св. апостол Карп.

Овој апостол беше еден од 70-мината што Христос ги избра непосредно за свои апостоли покрај 12-те први апостоли. Неговиот живот беше тесно врзан за апостолот Павле. Бил епископ на македонскиот град Бер, но проповедал и на островот Крит. Пострадал од Евреите.