Премиерот Зоран Заев вчера уште еднаш изјави дека се залага за легализација на марихуаната, а во изминативе два дена се одржа и конференција за употреба на дрогите на која учествуваа и министрите Венко Филипче, Јагода Шахпаска и Бојан Маричиќ.

Употребата на дроги да се третира како здравствен, а не како кривично-правен проблем и да се декриминализира, но не само со измени на Кривичниот законик, туку преку воспоставување мултисекторски пристап.

Декриминализацијата на употребата на дрогите и декриминализација на поседувањето дроги заради лична употреба не претставува легализација на дрогите како недозволени супстанци, туку претставува ослободување од прогонот и стигмата на луѓето кои употребуваат или се зависни од дроги, заклучија учесниците на Меѓународната конференција што ја организираа Коалиција Маргини и ХОПС – Опции за здрав живот Скопје.

Конференцијата што се одржа претходните два дена, беше посветена на моделите на регулирање дроги. Познати светски експерти ги претставија моделите на декриминализација на употребата на дрогите во Португалија, Холандија, Чешка и Франкфурт, Германија, како и причините зошто овие држави се одлучиле за декриминализација. Експертите ги презентираа начините на кои е спроведена декриминализацијата на дрогата и влијанието на овој процес во обезбедувањето ефективна и хумана политика за дроги.

Меѓународната конференција на едно место ги собра светските и домашните експерти и практичари од Јавното обвинителство, полицијата, здравството, социјалната политика, здруженијата на граѓани, претставниците на заедницата, учесници од различни профили поврзани со регулирањето на дрогите. На конференција учество земаа и министрите за здравство Венко Филипче, министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска, и министерот за правда, Бојан Марициќ.

-Употребата на дроги треба да се третира како здравствен проблем, а не како кривично правен проблем. Прохибиционистичкиот и репресивен модел на казнување на употреба на дроги во ниедна земја не дава резултат во намалувањето на употребата на дроги, но и во намалувањето на трговијата со дроги, додека значително влијаат на повреда на правата на поединците, создаваат јавно-здравствени проблеми и ги зголемуваат економски трошоци на државите. Поради тоа е неопходно да се декриминализира употребата на дроги и поседувањето заради лична употреба, за што јасна и јавна поддршка дадоа присутните претставници на извршната власт, но и практичарите кои се директно вклучени во извршување на законите, се дел од заклучоците.

Декриминалзиацијата на употребата на дроги, како што беше заклучено на конференцијата, не може да се постигне само со измени на Кривичниот Законик, туку за воспоставување успешен модел на декриминализација неопходно е да се воспостави мултисекторски пристап и да се направат соодветни системски измени во здравствениот и социјалниот систем кои ќе овозможат превенција, поддршка, намалување на штети и соодветен третман и рехабилитација на луѓето кои употребуваат дроги.

-Неопходно е моделот на декриминалзиација на употребата на дрогите и поседувањето заради лична употреба да се креира во инклузивен процес, во кој главен збор ќе имаат експертите, а во соработка со клучните доносители на одлуки заедно со професионалците кои директно ги практикуваат законите, граѓанскиот сектор и луѓето од заедницата ќе се креира соодветен национален модел на декриминалзиација на употребата на дроги и поседување заради употреба кој ќе биде спроведлив во пракса, стои во заклучоците и се додава дека почнатиот процес за доуредување на легализацијата на производството и трговијата со канабис за медицинска употреба, како и иницијативата за декриминализација на рекреативна употреба канабис има поддршка и од извршната власт и од стручната јавност.