Елена ОРОВЧАНЕЦ-СПИРОВСКА

Во Македонија е смртен грев и непочитување на Устав и Закон ако министер се слика пред табла каде пишува Република Македонија, а репер за добро владеење и почитување на Устав и Закон е ако министер се слика пред амблемот на УЧК и албанското знаме.
Не бе дечки, иконографијата не е репер за добро и лошо владеење. Иконографијата е показател за тоа кој е алфа и омега во државата. Кој е кој и што е што.