Дилема, да купувам цвеќе или да одморам уште некој ден!?