Владимир ПАНЧЕВСКИ

Кланот на презимето Георгиев измеќарите на Заев и секој “одозгора на тога” а одоздола?

1.Наќе Георгиев, струмичанец, верен другар на Зоран Заев од претседател на Апелационен суд во Штип, сега унапреден во Врховен суд

2.Лорета Георгиева, струмичанка, сопруга на Зоран Георгиев директор на комунално во Струмица, другар на Зоран Заев од Основен суд во Струмица (оној 10 евра глас преку Вицто за ромското население) експресно унапредена во член на Судскиот совет (мене ми беше претседател на комисијата која ме разреши од судија)

3. Сашко Геориев, Шчипјанец, влах, другарче и генерација на Зоран Заев од Основен суд Штип како портпарол експресно избран во Судскиот совет, вели веќе немало тефтерчиња

4. Петранка Ташева струмичанка, блиска на семејството Заеви од Основен суд Струмица експресно избрана во Апелациониот суд во Скопје иако била 10-та на ранг листа.