Посветата се чува во НУБ „Климент Охридски“. Потекнува од 20 мај 1890 година, кога очигледно Елена Стон и подарила книга на Марика Барџиева. Како што можете да забележите, мис Стон го познавала јазикот кој се зборува на овие простори.

„На Марика Г. Барџиева, Со љубов и почит од Е. М. Стон 20 мај 1890“, пишува во посветата.

Инаку, на 30 октомври, во вторник ќе биде отворена и изложбата „Мис Стон: Помеѓу Елен и Автономија“ по повод 60 годишнината од премиерата на филмот „Мис Стон“ на Жика Митровиќ.