ЧАШИ ЗА ВИНО

АНТИЧКИ ШЛЕМОВИ

САДОВИ ЗА ВИНО

ДОЛНИОТ ДЕЛ ОД ОБУВКИ ВО КОИ БИЛ ЗАКОПАН ПОКОЈНИКОТ

КОПЈА

ЛАНЧЕ

ЛАНЧЕ

ЗЛАТНАТА МАСКА И ЗЛАТНАТА РАКАВИЦА

САДОВИ

АЛАТ

ОБЕТКИ

НАРАКВИЦА

ОБЕТКИ

РЕЛЈЕФ

МОНЕТА

(На 2 август 2012 година во Охрид)