Околу 1, 4 милиони луѓе од шесте држави на Западен Балкан работат непријавени, а според грубите проценки вкупната загуба во приходите на шесте економии поради тоа изнесуваат неколку милијарди евра. Во Република Северна Македонија уделот на неформалното во вкупното вработување изнесува 18,5 отсто и е најмал процент во регионот, додека највисокиот е во Црна Гора со уддел од 33 отсто.

Овие се податоци изнесени денеска во Сараево на меѓународна работилница во организација на Регионалниот совет за соработка (РЦЦ), на која учествуваа претставници од политиката, социјални партнери и експерти од земјите од Западен Балкан.