Шкелзен Халими……………………………..190.000 ден.
Ќерим Лита …………………………………….190.000 ден.
Бејтула Демири………………………………..170.000 ден.
Зекирја Незири…………………………………140.000 ден.
Евлин Адеми……………………………………150.000 ден.
Шќипе Красниќи……………………………..160.000 ден.
Анџела Фера……………………………………170.000 ден.
Флорим Доми………………………………….160.000 ден.
Гафур Ајрули…………………………………..170.000 ден.
Беса Догани……………………………………..160.000 ден.
Зенуни Идризи…………………………………170.000 ден.
Назифи Ќазими………………………………..170.000 ден.
Салајдин Ќазими……………………………..170.000 ден.
Азра Адеми……………………………………..170.000 ден.
Веби Џемаили………………………………….180.000 ден.
Исмаил Камбери………………………………150.000 ден.
Розана Абдили…………………………………150.000 ден.
Петрит Менај…………………………………..140.000 ден.
Нефи Чеграни………………………………….150.000 ден.
Решат Амети……………………………………230.000 ден.
Лулзим Мехмети (2 кн.)……………………350.000 ден
Аслан Хамити………………………………….200.000 ден.
Вехби Незири (2 кн.)………………………..320.000 ден.
Ндерим Зеќири (3 кн.)………………………510.000 ден.
Салајдин Салихи (2 кн)…………………….330.000 ден.
Фатмир Сулејмани…………………………..200.000 ден.
Шефки Оломани………………………………220.000 ден.
Сефер Тахири………………………………….180.000 ден.
Аслан Хамити………………………………….180.000 ден.
Афердита Асани………………………………180.000 ден.
Бесник Гаши……………………………………180.000 ден.
Арта Кадриу…………………………………….180.000 ден.
Алуш Камбери…………………………………180.000 ден.
Илир Исени……………………………………..170.000 ден.
Веби Беџети…………………………………….170.000 ден.
Ќуфли Османи…………………………………170.000 ден.
Зарије Нуредини………………………………160.000 ден.
Ќуфли Османи…………………………………160.000 ден.
Ѓулсуме Зенуни Јашари……………………160.000 ден.
Хана Руси Салиу……………………………..160.000 ден.
Ремзи Мурати………………………………….160.000 ден.
Сенијат Нухи…………………………………..160.000 ден.
Садије Зенели………………………………….150.000 ден.
Шабан Синани…………………………………150.000 ден.
Суад Дошљак…………………………………..150.000 ден.
Измит Дурмиши………………………………150.000 ден.
Влора Етеми…………………………………….150.000 ден.
Зија Камабери………………………………….150.000 ден.
Линда Џани……………………………………..150.000 ден.
Севдаил Демири………………………………150.000 ден.
Ајета Павата…………………………………….150.000 ден.
Џеми Хајредини………………………………130.000 ден.