Белгија 858 починати на еден милион жители

Шпанија – 652 починати на еден милион жители

Велика Британија 615 починати на еден милион жители

Шведска 580 починати на еден милион жители од Ковид 19

Франција – 479 починати на еден милион жители

Холандија 366 починати на еден милион жители

Ирска 362 починати на еден милион жители

Македонија 350 починати на еден милион жители

Швајцарија 236 починати на еден милион жители

БиХ 235 починати на еден милион жители

Романија 232 починати на еден милион жители

Црна Гора 217 починати на еден милион жители

Португалија 188 починати на еден милион жители

Русија 134 починати на еден милион жители

Албанија 126 починати на еден милион жители

Германија 113 починати на еден милион жители

Данска 110 починати на еден милион жители

Бугарија 110 починати на еден милион жители

Турција 89 починати на еден милион жители

Австрија 85 починати на еден милион жители

Србија 85 починати на еден милион жители

Белорусија 83 починати на еден милион жители

Украина 82 починати на еден милион жители

Унгарија 71 починати на еден милион жители

Словенија 68 починати на еден милион жители

Финска 62 починати на еден милион жители

Хрватска 62 починати на еден милион жители

Полска 61 починати на еден милион жители

Норвешка 49 починати на еден милион жители

Естонија 48 починати на еден милион жители

Чешка 47 починати на еден милион жители

Литванија 32 починати на еден милион жители

Грција 32 починати на еден милион жители

Исланд 29 починати на еден милион жители

Кипар 18 починати на еден милион жители

Словачка 7 починати на еден милион жители