Внатре се игра на т.н. песна со име Вакцина, последена епизода од срамниот пи арот на Филипче, а луѓево запанале да се вакцинираат. Не оди тоа така!